Văn hóa doanh nghiệp JIAXIN

Phương tiện TỐT CHO CHẤT LƯỢNG, NITEGRITY CHO THẾ GIỚI, đại diện cho khách hàng, nhân viên và cổ đông. Hoạt động chung của công ty là đáp ứng sự hài lòng của khách hàng, nhân viên và cổ đông. Nếu công ty không làm như vậy, nó sẽ không trở thành một công ty tuyệt vời trong tương lai. Chúng ta phải hành động ngay, bắt đầu với chính mình và thực hiện nó như một chiến lược dài hạn. Văn hóa doanh nghiệp được chia thành các phần sau:

A. Văn hóa khác: Hoạt động chung của công ty là đáp ứng sự hài lòng của khách hàng, nhân viên và cổ đông.

B.Quản lý văn hóa: Hiệu quả là cuộc sống, chất lượng là yếu tố cơ bản. Với sự đổi mới vô tận, chúng tôi cố gắng cung cấp dịch vụ xếp hạng đầu tiên.

C. Văn hóa quốc tế: Với các nguyên tắc cởi mở, minh bạch và thiện chí, công ty không ngừng cải tiến và tiến bộ theo thời đại.

Văn hóa D.Team: Chia sẻ, chứa đựng, đam mê, hợp tác và thực hiện đầy đủ.

Văn hóa tiếp thị điện tử: Chúng tôi chỉ chọn những gì phù hợp với chúng tôi tốt nhất, không phải là đắt nhất

Mục tiêu

Mục tiêu cá nhân: Suy nghĩ nhiều hơn và tận hưởng những thay đổi.
Mục tiêu của công ty: Làm cho một thế giới tốt hơn.

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

A: Dành riêng cho sự hài lòng và thành công của người dùng
B: Tôn trọng và tin tưởng từng cá nhân
C: Để khuyến khích sự linh hoạt và sáng tạo
D: Dựa vào tinh thần đồng đội để đạt được mục tiêu
E: Theo đuổi sự trung thực và liêm chính trong kinh doanh
F: Việc theo đuổi thành tích xuất sắc và đóng góp

Tinh thần đồng đội

Đội trong người đầu tiên và cá nhân cuối cùng; yêu thương và tôn vinh nhau, bao dung lẫn nhau; đốt cháy đam mê và phấn đấu để trở nên tốt hơn; tích cực giao tiếp và hợp tác với nhau, sau đó gắn bó với nó; chia sẻ weal và woe với nhau.

Tinh thần doanh nghiệp

Được chuẩn bị; phấn đấu không ngừng; kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc